E Eğitim nedir?

 

E Eğitim, internet teknolojisinin getirdiği imkânlardan faydalanılarak, eğitimi alan ve eğitimi veren kişinin sanal sınıf ortamında mekândan bağımsız olarak bir araya getiren, zamandan bağımsız olarak da öğrenciye eğitim materyallerine ulaşma olanağını sağlayan bir eğitim şeklidir.
E Eğitimin avantajları nelerdir?
  • Sınıf içi öğretime göre daha fazla bilgi ve iletişim teknolojilerinin sunduğu olanaklardan en üst düzeyde yararlanma imkânı,
  • Mekândan bağımsız olarak her yerden öğrenime ulaşabilme imkânı (seyahat, adres değişikliği, iş yerinden bağlanabilme vs.),
  • Öğretim elemanlarına zaman ve mekândan bağımsız olarak erişim imkânı, Bilgi kaynaklarına ulaşımdaki esneklik,
  • Çalışarak da eğitim almaya devam ederek öğrenimine devam edebilmek, Eğitim masraflarını (ulaşım, başka bir şehre taşınma, barınma vb.) en aza indirme fırsatı, Öğretim ortamı ile gerçek çalışma ortamı arasındaki farklılığının azalması, Eğitime katılanların derslere erişimini kolaylaştırma Bilgiye erişimin hızlanması ve kolaylaşması, Öğretim materyallerinin dağıtımının hızlanması, Sınıf içi eğitimi destekleyici unsurlar içermesi Yapılan tüm işlemlerin kayıt altında olması
E-Eğitim